(JI2494-WH)

-->
SKU JI2494-WH
Barcode # JI2494
Brand Silkflora
Shipping Width 0.200m
Shipping Height 0.100m
Shipping Length 0.300m
Shipping Cubic 0.006000000m3

Others Also Bought

Gardenia Spray JI2396
Eucalyptus Bush GF60219
Eucalyptus Bunch FB0105-GRN
head rose bunch SM001-CRM

More From This Category