H:70 cm

(JI2687L)

-->
SKU JI2687L
Barcode # ji2687L
Brand Silkflora
Shipping Width 0.200m
Shipping Height 0.100m
Shipping Length 0.300m
Shipping Cubic 0.006000000m3