Moss mat

Dimensions

W: 23 cm

L:30 cm

(JI2903)

-->
SKU JI2903
Barcode # JI2903
Brand Silkflora
Shipping Width 0.200m
Shipping Height 0.100m
Shipping Length 0.300m
Shipping Cubic 0.006000000m3