9 blooms in bunch

30 cm H

(JI2016-WH)

-->
SKU JI2016-WH
Brand Silkflora
Shipping Width 0.200m
Shipping Height 0.100m
Shipping Length 0.300m
Shipping Cubic 0.006000000m3